Sölom Sıvısı

Solucanların sindirimlerin de sölom sıvısı adı verilen özel bir madde bulunmaktadır. Bu madde ayrıca solucanların hayatta kalabilmelerini için bağışıklık sisteminin güçlü olması içinde gerekli bir sıvıdır.Solucanların yedikleri mamayı sindirim sisteminden geçirip çıkarttıklarında bu gübreye tesir etmektedir. Bu gübreye işleyen sölom sıvısı kullanılan toprakta hastalık oluşturan patojenleri baskılayarak bitkinin dirincini arttırmaktadır.

Solucan gübresinin içeriğindeki sölom sıvısı ile bitkiler tarafından alınamayan bir çok besin maddelerini parçalayarak bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürmektedir.Solucan gübresinin uzun süre toprakta düzenleyici olarak kullanılması topraktaki organik madde miktarını arttırır. Bu şekilde toprak kimyasallardan temizlenerek yüksek oranda su tutma kapastesine sahip olan solucan gübresinden dolalayı daha az su maliyeti oluşmaktadır.